> PENYELESAIAN SEGITIGA <

 

Konsep Penting

 • Indeks
 • Kaedah pemfaktoran
 • Indeks Sifar, negatif, pecahan
 • Hukum Indeks
 • Pengolahan ungkapan indeks
 • Logaritma dan Hukum Logaritma
 • Penukaran asas logaritma
 • Persamaan indeks dan logaritma

Tips Sukses

 • Memahami takrif indeks dan takrif logaritma

 • Mengkaitkan hubungan antara hukum indeks dan logaritma

 • Menguasai penggunaan hukum indeks dan hukum logaritma

 • Mahir dalam penukaran asas logaritma

Senarai Kemahiran Penting

 • Mencari nilai bagi sesuatu nombor yang diungkapkan dalam bentuk indeks

 • Mengolah ungkapan algebra dengan menggunakan hukum indeks

 • Mengungkapkan nombor indeks kepada bentuk logaritma dan sebaliknya

 • Meringkaskan ungkapan logaritma dalam sebutan termudah

 • Menyelesaikan masalah yang melibatkan manipulasi algebra

 • Penyelesaian persamaan yang melibatkan indeks dan logatirma

Kepada para pelajar yang bermasalah di dalam bab ini, bolehlah menghubungi cikgu@math.com untuk tips-tips mudah seterusnya.

 
Laman Ini Diselenggarakan Oleh cikgu@math.com