> STATISTIK <

 

Konsep Penting

 • Min, mod, median
 • Julat, julat antara kuartil
 • Varians dan Sisihan piawai
 • Data terkumpul dan tak terkumpul

Tips Sukses

 • Menguasai penentuan min, mod, median untuk data terkumpul dan tak terkumpul

 • Mengingati kegunaan titik tengah untuk mewakili setiap kelas dalam data terkumpul

 • Menguasai pengiraan median, kuartil, varians dan sisihan piawai bagi data terkumpul dan tak terkumpul

Senarai Kemahiran Penting

 • Mencari min, mod, median bagi data tak terkumpul

 • Mencari mod dengan melukis histogram

 • Mencari min melalui jadual kekerapan

 • Mencari median bagi data terkumpul dengan kaedah kiraan atau melukis ogif

 • Mencari julat dan julat antara kuartil bagi data tak terkumpul dan data terkumpul

 • Mencari varians dan sisihan piawai bagi data tak terkumpul dan terkumpul

Kepada para pelajar yang bermasalah di dalam bab ini, bolehlah menghubungi cikgu@math.com untuk tips-tips mudah seterusnya.

 
Laman Ini Diselenggarakan Oleh cikgu@math.com