> PERSAMAAN SERENTAK <

 

Konsep Penting

  • Kaedah penggantian
  • Kaedah pemfaktoran
  • Masalah persamaan serentak

Tips Sukses

  • Mahir dalam manipulasi algebra

  • Bentukkan dua persamaan dan kenalpastikan persamaan yang lebih mudah dan seterusnya ungkapkan satu anu sebagai perkara rumus. (Cuba elakkan pecahan)

  • Sekiranya persamaan yang diberi melibatkan pecahan hapuskan pecahan dengan mendarabkan dengan satu anu atau nilai yang sesuai

  • Gunakan kaedah penggantian dan pemfaktoran. Sekiranya tidak boleh difaktorkan gunakan kaedah rumus.

Senarai Kemahiran Penting

  • Menyelesaikan persamaan serentak melalui kaedah penggantian

  • Mencari titik persilangan menggunakan penyelesaian persamaan serentak

  • Membentuk persamaan linear dan persamaan kuadratik daripada masalah diberi dan seterusnya menyelesaikan persamaan serentak

 
Laman Ini Diselenggarakan Oleh cikgu@math.com