> PERSAMAAN KUADRATIK <

 

Konsep Penting

 • Bentuk Am
 • Punca
 • Rumus Kuadratik
 • Pemfaktoran
 • Penyempurnaan kuasa dua

Tips Sukses

 • Menguasai dan memahami konsep dalam senarai kemahiran penting
 • Dapat menentukan keadaan garis lurus dan lengkung

Senarai Kemahiran Penting

 • Menggunakan kaedah rumus kuadratik untuk menyelesaikan persamaan kuadratik
 • Membentuk persamaan kuadratik daripada punca-punyanya.
 • Mencari nilai sesuatu pemalar daripada persamaan kuadratik
 • Pembentukkan persamaan kuadratik menggunakan konsep alfa dan beta.
 • Mencari nilai atau julat nilai anu dalam persamaan kuadratik apabila syarat untuk jenis punca diberi.

Para pelajar mestilah menguasai bab ini kerana ianya berkaitan dan amat berguna untuk bab-bab yang seterusnya. Kepada para pelajar yang bermasalah di dalam bab ini, bolehlah menghubungi cikgu@math.com.

 
Laman Ini Diselenggarakan Oleh cikgu@math.com